THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024
Ngày đăng 30/01/2024 | 14:58  | Lượt xem: 52

Công văn số 175/UBND-TP ngày 30/01/2024 về việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024

Xem chi tiết tại đây./.