THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thạch Thất thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Đội Trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị
Ngày đăng 17/03/2022 | 14:18  | Lượt xem: 193

UBND huyện Thạch Thất thông báo việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Đội Trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND huyện Thạch Thất năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số111/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND huyện Thạch Thất về việc thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đội Trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND huyện Thạch Thất năm 2022.UBND huyện Thạch Thất thông báo việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đội Trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND huyện Thạch Thất năm 2022.

Xem nội dung thông báo thi tuyển tại đây 

Xem nội dung kế hoạch thi tuyển tại đây