THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định về việc uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã giải quyết thủ tục liên quan đến việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh xã hội
Ngày đăng 07/05/2024 | 16:30  | Lượt xem: 35

Quyết định về việc uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã giải quyết thủ tục liên quan đến việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh xã hội

Xem chi tiết tại đây./.