THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định số 1402/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 13/3/2024 về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐ-TB-XH Hà Nội
Ngày đăng 16/04/2024 | 10:16  | Lượt xem: 102

Quyết định số 1402/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 13/3/2024 về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐ-TB-XH Hà Nội

Xem chi tiết tại đây./.