THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý huyện Thạch Thất về phê duyệt người đủ điều kiện dự thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày đăng 13/05/2022 | 17:00  | Lượt xem: 297

UBND huyện Thạch Thất thông báo Quyết định của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2022 về phê duyệt người đủ điều kiện dự thi trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất.

Quyết định của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2022 về việc phê duyệt người đủ điều kiện dự thi trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất.

Xem nội dung Quyết định tại đây