THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học, tiên tiến hiện đại, chất lượng cao huyện Thạch Thất
Ngày đăng 06/06/2024 | 10:14  | Lượt xem: 113

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học, tiên tiến hiện đại, chất lượng cao huyện Thạch Thất

Xem chi tiết tại đây.

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500./.