THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kết quả thi viết, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động thương binh xã hội huyện Thạch Thất
Ngày đăng 09/05/2022 | 11:00  | Lượt xem: 104

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2022 thông báo kết quả thi viết, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động thương binh xã hội huyện Thạch Thất.

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2022 thông báo kết quả thi viết, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động thương binh xã hội thuộc UBND huyện Thạch Thất năm 2022. 

Xem chi tiết nội dung thông báo tại đây