THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kết quả thi trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động thương binh xã hội huyện Thạch Thất
Ngày đăng 20/05/2022 | 16:00  | Lượt xem: 205

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2022 huyện Thạch Thất thông báo kết quả thi trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động thương binh xã hội huyện Thạch Thất.

Thông báo của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2022 huyện Thạch Thất về kết quả thi trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động thương binh xã hội huyện Thạch Thất. 

Xem nội dung thông báo kết quả kỳ thi tại đây