THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý huyện Thạch Thất thông báo về lịch thi và mẫu đề cương đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày đăng 09/05/2022 | 16:30  | Lượt xem: 82

Thông báo của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý huyện Thạch Thất về lịch thi trình bày Đề án và mẫu đề cương đề án áp dụng trong kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất năm 2022.

Thông báo của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý huyện Thạch Thất về lịch thi trình bày Đề án và mẫu đề cương đề án áp dụng trong kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất năm 2022. 

Xem nội dung thông báo lịch trình bày đề án tại đây

Xem nội dung mẫu đễ cương áp dụng trong kỳ thi tại đây