THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công văn niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với các Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Hoà Lạc (HL3, HL4, HL5, HL6) tỷ lệ 1/2000
Ngày đăng 16/11/2023 | 23:44  | Lượt xem: 40

Công văn niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với các Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Hoà Lạc (HL3, HL4, HL5, HL6) tỷ lệ 1/2000

Xem chi tiết tại đây./.

Quét mã QR tại đây./.