THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Thạch Thất giai đoạn 2023-2025
Ngày đăng 01/04/2024 | 14:06  | Lượt xem: 112

Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Thạch Thất giai đoạn 2023-2025

Xem chi tiết tại đây.

Đề án tóm tắt tại đây./.