THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Đăng ký nội dung tham gia đối thoại về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Thạch Thất
Ngày đăng 31/01/2023 | 16:28  | Lượt xem: 126

Ngày 31/01/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về việc tổ chức Hội thoại đối thoại với người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Dự kiến hội nghị đối thoại sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2023. UBND huyện thông báo với tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đăng ký nội dung tham gia Hội nghị đối thoại. Nội dung đối thoại tập trung vào các nội dung: Công khai, tiếp cận thủ tục hành chính; cơ sở vật chất tại Bộ phận Một cửa; các sáng kiến, kinh nghiệm; việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; việc hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp, Y tế, Đất đai, Người có công, Bảo trợ xã hội, Tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng, Giáo dục đào tạo và Cấp giấy phép xây dựng.

Phiếu đăng ký tham gia hội nghị đối thoại được gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện, địa chỉ email: motcua_thachthat@hanoi.gov.vn, số điện thoại: 02433681224).

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký từ ngày 01/02/2023 đến ngày 20/02/2023.

Nội dung Phiếu đăng ký tham gia hội nghị đối thoại tải về tại đây.

Nội dung kế hoạch số 26/KH-UBND tải về tại đây.    

UBND huyện Thạch Thất xin thông báo tới tất cả tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện được biết./.