PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN

Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 30/3/2012

Ngày đăng 29/05/2012 | 07:55  | Lượt xem: 2
Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 30/3/2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu...

Nghị Quyết 19 – NQ/HU ngày 29/3/2012

Ngày đăng 29/05/2012 | 07:54  | Lượt xem: 2
Nghị Quyết 19 – NQ/HU ngày 29/3/2012   Nghị Quyết 19 – NQ/HU ngày 29/3/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác...

Công văn 589/UBND-KT ngày 26/5/2012

Ngày đăng 29/05/2012 | 07:53  | Lượt xem: 2
Công văn 589/UBND-KT ngày 26/5/2012   Công văn hỏa tốc: Công văn 589/UBND-KT ngày 26/5/2012 về việc tăng cường...

Quyết định 808/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Ngày đăng 29/05/2012 | 07:51  | Lượt xem: 2
Quyết định 808/QĐ-UBND ngày 30/3/2012   Quyết định 808/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 về việc thành lập Ban chỉ huy phòng,...

Quyết định 846/QĐ-UBND ngày 05/04/2012

Ngày đăng 29/05/2012 | 07:50  | Lượt xem: 2
Quyết định 846/QĐ-UBND ngày 05/04/2012   Quyết định 846/QĐ-UBND ngày 05/04/2012 về việc thành lập Tiểu ban bảo đảm an...

Quyết định 843/QĐ-UBND ngày 05/04/2012

Ngày đăng 29/05/2012 | 07:48  | Lượt xem: 2
Quyết định 843/QĐ-UBND ngày 05/04/2012   Quyết định 843/QĐ-UBND ngày 05/04/2012 về việc thành lập Tiểu ban thông...

Quyết định 845/QĐ-UBND ngày 05/04/2012

Ngày đăng 29/05/2012 | 07:47  | Lượt xem: 2
Quyết định 845/QĐ-UBND ngày 05/04/2012   Quyết định 845/QĐ-UBND ngày 05/04/2012 về việc thành lập Tiểu ban xây dựng...

Quyết định 844/QĐ-UBND ngày 05/04/2012

Ngày đăng 29/05/2012 | 07:44  | Lượt xem: 2
Quyết định 844/QĐ-UBND ngày 05/04/2012   Quyết định 844/QĐ-UBND ngày 05/04/2012 về việc thành lập Tiểu ban hậu phương sơ...

Hội nghị Tổng kết công tác PCLBU năm 2011 và triển khai kế hoạch PCLBU huyện Thạch Thất năm 2012.

Ngày đăng 13/04/2012 | 08:49  | Lượt xem: 2
Chiều 13/4/2012, tại Hội trường, UBND huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCLBU năm 2011 và triển khai kế hoạch PCLBU huyện Thạch Thất...

Công điện số: 03/CĐ-PCLBU hồi 7h00 ngày 30/9/2011

Ngày đăng 30/09/2011 | 04:12  | Lượt xem: 2
Công điện số: 03/CĐ-PCLBU hồi 7h00 ngày 30/9/2011 (Tin: Ngày 30/9/2011)   CÔNG ĐIỆN SỐ 03/CĐ-PCLBU HỒI 7 GIỜ...

Công văn hỏa tốc: Về việc tập trung chỉ đạo chuẩn bị phòng, chống cơn bão NESAT

Ngày đăng 30/09/2011 | 04:11  | Lượt xem: 2
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 28/9/2011, vị trí tâm bão NESAT ở khoảng 17.3 độ Vĩ Bắc; 117.4 độ Kinh Đông, cách...

Công văn số: 17/BCH/PCLBU

Ngày đăng 24/06/2011 | 09:09  | Lượt xem: 2
h6 style="text-align: left;">Công văn số: 17/BCH/PCLBU của BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LBU về việc tăng cường chủ động đối phó với cơn bão số 2 và áp thấp...

Công điện 01 phòng chống Lụt, bão úng

Ngày đăng 23/06/2011 | 08:56  | Lượt xem: 2
CÔNG ĐIỆN SỐ: 01/CĐ-PCLBU Hồi 13 giờ 00 phút ngày 23/6/2011 CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THẠCH THẤT   ...

Kế hoạch số: 61/KH-UBND ngày 14/4/2011 của UBND huyện Thạch Thất

Ngày đăng 22/04/2011 | 02:41  | Lượt xem: 2
Kế hoạch số: 61/KH-UBND ngày 14/4/2011 của UBND huyện Thạch Thất   Kế hoạch phòng chống lụt, bão, úng năm 2011...

Quyết định số: 3183/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của UBND huyện

Ngày đăng 22/04/2011 | 02:32  | Lượt xem: 2
Quyết định số: 3183/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của UBND huyện   Về việc thành lập Tiểu ban thông tin liên lạc,...
Hiển thị 16 - 30 trong 36 kết quả.