PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN

Chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Thạch Thất về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Ngày đăng 05/05/2021 | 10:06  | Lượt xem: 268
Các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Thạch Thất về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Lệnh báo động lũ

Ngày đăng 11/10/2017 | 09:51  | Lượt xem: 468
Lệnh báo động lũ

Công điện số 09 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện về cơn bão số 10

Ngày đăng 14/09/2017 | 11:29  | Lượt xem: 267
Công điện số 09 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện về cơn bão số 10

Công điện số 08 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất

Ngày đăng 27/08/2017 | 10:38  | Lượt xem: 261
Công điện số 08 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất

Các văn bản kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất năm 2017

Ngày đăng 15/06/2017 | 02:14  | Lượt xem: 245
Các văn bản kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất năm 2017  

Các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất năm 2017

Ngày đăng 15/04/2017 | 04:10  | Lượt xem: 265
Các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất năm 2017: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 05/4/2017 ...

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2016

Ngày đăng 14/04/2017 | 07:51  | Lượt xem: 110
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND huyện đã triển khai Nghị quyết hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy và Chỉ thị của UBND huyện về công tác phòng, chống...

Công văn số 224 của BCH phòng chống thiên tai Thành phố về cảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 3

Ngày đăng 19/08/2016 | 04:44  | Lượt xem: 134
Công văn số 224 của BCH phòng chống thiên tai Thành phố về cảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 3

Các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất năm 2016

Ngày đăng 07/06/2016 | 04:51  | Lượt xem: 123
Các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất năm 2016 

Chỉ thị số 06/CT- UBND ngày 21/3/2016 về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/06/2016 | 03:26  | Lượt xem: 99
Chỉ thị số 06/CT- UBND ngày 21/3/2016 về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội

Tuyên truyền về công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Thạch Thất

Ngày đăng 09/06/2014 | 08:21  | Lượt xem: 105
Ngày 09/06/2014, tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND huyện Thạch...

Các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống lụt bão úng năm 2014 của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thạch Thất

Ngày đăng 07/05/2014 | 01:38  | Lượt xem: 157
Các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về công tác phòng chống lụt bão úng năm 2014.../p>

Các văn bản của Huyện ủy, UBND huyện và các cấp các ngành về công tác phòng, chống lụt, báo úng, các thiên tai năm 2013

Ngày đăng 03/05/2013 | 01:23  | Lượt xem: 116
Các văn bản của Huyện ủy, UBND huyện và các cấp các ngành về công tác phòng, chống lụt,...

Kết quả công tác chuẩn bị phòng, chống lụt, bão, úng năm 2012

Ngày đăng 01/06/2012 | 01:16  | Lượt xem: 110
Ngày 31 – 5 – 2012 tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất, UBND huyện tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị phòng, chống lụt, bão, úng năm 2012.

Kế hoạch 52/KH-UBND ngày 05/4/2012 về phòng chống lụt, bão, úng năm 2012

Ngày đăng 29/05/2012 | 07:57  | Lượt xem: 87
Kế hoạch 52/KH-UBND ngày 05/4/2012 về phòng chống lụt, bão, úng năm 2012   Kế hoạch 52/KH-UBND ngày...
Hiển thị 1 - 15 trong 36 kết quả.