LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 23/5/2022 đến 28/5/2022

Ngày đăng 23/05/2022 | 09:00  | Lượt xem: 2
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 23/5/2022 đến 28/5/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 16/5/2022 đến 21/5/2022

Ngày đăng 16/05/2022 | 04:02  | Lượt xem: 4
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 16/5/2022 đến 21/5/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 09/5/2022 đến 14/5/2022

Ngày đăng 09/05/2022 | 09:00  | Lượt xem: 11
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 09/5/2022 đến 14/5/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 02/05/2022 đến 07/05/2022

Ngày đăng 29/04/2022 | 04:59  | Lượt xem: 14
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 02/05/2022 đến 07/05/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 25/04/2022 đến 03/05/2022

Ngày đăng 25/04/2022 | 09:10  | Lượt xem: 12
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 25/04/2022 đến 03/05/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 18/04/2022 đến 23/04/2022

Ngày đăng 15/04/2022 | 06:00  | Lượt xem: 9
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 18/04/2022 đến 23/04/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 11/04/2022 đến 16/04/2022

Ngày đăng 08/04/2022 | 05:30  | Lượt xem: 7
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 11/04/2022 đến 16/04/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 04/04/2022 đến 10/04/2022

Ngày đăng 02/04/2022 | 10:00  | Lượt xem: 9
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 04/04/2022 đến 10/04/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 28/03/2022 đến 02/04/2022

Ngày đăng 25/03/2022 | 10:30  | Lượt xem: 7
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 28/03/2022 đến 02/04/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 21/03/2022 đến 26/03/2022

Ngày đăng 19/03/2022 | 09:00  | Lượt xem: 6
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 21/03/2022 đến 26/03/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 14/03/2022 đến 19/03/2022

Ngày đăng 12/03/2022 | 02:00  | Lượt xem: 8
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 14/03/2022 đến 19/03/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 07/03/2022 đến 12/03/2022

Ngày đăng 05/03/2022 | 10:30  | Lượt xem: 6
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 07/03/2022 đến 12/03/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 28/02/2022 đến 25/03/2022

Ngày đăng 28/02/2022 | 03:00  | Lượt xem: 7
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 28/02/2022 đến 25/03/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 21/02/2022 đến 26/02/2022

Ngày đăng 19/02/2022 | 02:00  | Lượt xem: 5
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 21/02/2022 đến 26/02/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 14/02/2022 đến 19/02/2022

Ngày đăng 14/02/2022 | 03:30  | Lượt xem: 7
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 14/02/2022 đến 19/02/2022
Hiển thị 1 - 15 trong 39 kết quả.