Nested Portlets tạm thời không có.

danh bạ các cơ quan

Thông báo tuyển dụng
tuyên truyền pbgdpl
Cơ quan hành chính
Hành chính công
Quản lý 1 cửa
Tra cứu hồ sơ
Công báo HN
thông tin dự án
Văn bản pháp quy
cơ sở dữ liệu
Quê hương
Danh nhân

kinh tế - chính trị

  • Hội nghị biểu dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện giai đoạn 2017-2019

    Ngày đăng: 15:40 12/09/2019 | Lượt xem: 72

    Sáng ngày 11/9/2019, Hội Nông dân Huyện tổ chức hội nghị biểu dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện giai đoạn 2017-2019 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng “Quỹ hỗ trợ nông dân” thành phố Hà Nội.