KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Triển khai cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Ngày đăng 04/05/2022 | 11:00  | Lượt xem: 56

Ngày 27/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Theo đó, đối tượng vay vốn chương trình này là các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục); nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (trường mầm non dân lập, tư thục); trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật. Đối tượng vay vốn phải đáp ứng các điều kiện vay vốn:

- Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 ít nhất 1 tháng tính đến thời điểm vay vốn.

- Có phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động và được NHCSXH thẩm định.

- Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các Tổ chức Tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm ngày 23/01/2020.

Vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.

Mức vốn cho vay tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục. Mức cho vay cụ thể đối với mỗi trường hợp do Ngân hàng CSXH xác định dựa trên phương án vay vốn.

Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Lãi suất cho vay 3,3%/năm.

Khách hàng vay vốn đến 100 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Mức vay trên 100 triệu đồng, khách hàng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của Ngân hàng CSXH.

Nguồn vốn cho vay theo Quyết định này tối đa 1.400 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng CSXH theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31/12/2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Ngân hàng CSXH cấp trên, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổng hợp danh sách 7 trường tư thục và 20 cơ sở mầm non tư thục ở 13 xã trên địa bàn huyện; đồng thời Ngân hàng đang triển khai đến từng trường và cơ sở để nắm bắt các điều kiện, nhu cầu vay vốn. Phối hợp  với Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg. Thực hiện công khai chương trình cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid- 19 tại trụ sở và 100% điểm giao dịch cấp xã.

Các cơ sở giáo dục đủ điều kiện vay vốn theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg và có nhu cầu vay thì gửi Ngân hàng CSXH những loại giấy tờ sau:

- Phương án vay vốn theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg;

- Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động như: Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non dân lập, tư thục, trường tiểu học tư thục; Giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của khách hàng.

- Giấy tờ liên quan đến đảm bảo tiền vay (với mức vay trên 100 triệu đồng) và một số loại giấy tờ khác.

Khách hàng trên địa bàn Hà Nội đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn, liên hệ với Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Hà Nội hoặc các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận, huyện, thị xã để được hướng dẫn chi tiết hồ sơ và quy trình, thủ tục vay vốn./.