KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thạch Thất tổng kết 20 năm triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn huyện
Ngày đăng 15/06/2022 | 15:52  | Lượt xem: 242

Sáng ngày 15/6/2022, UBND huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thiết- Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Văn Quyết- Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH thành phố; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Ngân hàng CSXH thành phố; Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng
Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng

Ở huyện Thạch Thất có đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; lãnh đạo, cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND- kiêm Trưởng ban giảm nghèo xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo các hội đoàn thể nhận ủy thác xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, trong 20 năm qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương, Thành phố đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện Thạch Thất, từng bước khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội là công cụ, giải pháp quan trọng, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn phát triển của huyện Thạch Thất nói riêng cũng như thành phố Hà Nội và của cả nước nói chung trong giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh, ổn định chính trị xã hội. Trong 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách triển khai qua Ngân hàng CSXH trên địa bàn huyện đã giúp hàng ngàn hộ vượt qua được khó khăn, mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, ổn định cuộc sống; góp phần giúp trên 10.000 hộ thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 19.000 lao động; hỗ trợ 7.261 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới, cải tạo 18.145 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng, sửa chữa 284 ngôi nhà cho hộ nghèo;... Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn; đồng thời góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người từ 11 triệu đồng năm 2002 lên 75 triệu đồng năm 2022; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện cuối năm 2021 xuống còn 0,21%, đời sống người dân, nhất là người nghèo ngày càng được cải thiện.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, đã có 03 ý kiến tham luận làm rõ hơn kết quả triển khai công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện: tăng cường phối hợp với Ngân hàng CSXH triển khai thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện; nâng cao vai trò trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã là thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện; hiệu quả của vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người khuyết tật.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thiết- Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thiết- Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội ghi nhận và biểu dương thành tích đã đạt được trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Thạch Thất. Đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm để huyện Thạch Thất tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, phối hợp chặt chẽ của các ngành, cơ quan liên quan, các xã, thị trấn và những kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan cần tập trung triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách; quan tâm tập trung nguồn lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, công tác ủy thác cho vay qua các hội đoàn thể, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, các điểm giao dịch để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội;... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho các tập thể

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện khen thưởng cho các cá nhân

Nhân dịp này, UBND huyện Thạch Thất khen thưởng 16 tập thể và 26 cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện./.