KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thạch Thất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Quân Kép, xã Canh Nậu
Ngày đăng 15/11/2022 | 15:00  | Lượt xem: 271

Sáng ngày 15/11/2022, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty đấu giá Hợp Danh số 5 - Quốc gia tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Quân Kép, xã Canh Nậu.

Toàn cảnh buổi đấu giá

Tham dự buổi đấu giá có đồng chí Nguyễn Kim Loan - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tư pháp, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính - Kế hoạch, Công an huyện, Chi cục Thuế khu vực Thạch Thất - Quốc Oai, Văn phòng đăng khí đất đai Hà Nội - Chi nhánh Thạch Thất; Chủ tịch UBND, Công chúc Địa chính - xây dựng, Tư pháp - Hộ tịch xã Canh Nậu; Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia.

Khách hàng tham gia bỏ phiếu tại buổi đấu giá

Cuộc đấu giá diễn ra bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu, phương thức đấu giá là trả giá lên và cách thức tổ chức đấu giá theo từng thửa đất.

Tại cuộc đấu giá, các khách hàng đăng ký và đấu giá quyền sử dụng 32 thửa đất ở từ L1-L32 tại khu Đồng Quân Kép, xã Canh Nậu. Với 2 lô góc L16 diện tích 143m² và L17 diện tích 173m² có mức giá khởi điểm là 55.200.000 (đồng/ m²); 32 lô thường có mức giá khởi đỉnh chung là 51.700.000 (đồng/m²).

Kết thúc phiên đấu giá, 32 thửa đất đã trúng với mức giá lần lượt là: L1-65.100.000 (đồng/m²), L2-72.100.000(đồng/m²), L3-65.100.000(đồng/m²), L4-64.300.000(đồng/m²), L5-67.300.000(đồng/m²), L6-66.900.000(đồng/m²), L7-62.900.000(đồng/m²), L8-65.900.000(đồng/m²), L9-60.700.000(đồng/m²), L10-66.700.000(đồng/m²), L11-62.900.000(đồng/m²), L12-66.300.000(đồng/m²), L13-60.100.000(đồng/m²), L14-63.100.000(đồng/m²), L15-72.100.000(đồng/m²), L16-75.800.000(đồng/m²), L17-55.600.000(đồng/m²), L18-70.100.000(đồng/m²), L19-64.900.000(đồng/m²), L20-62.900.000(đồng/m²), L21-67.900.000(đồng/m²), L22-52.300.000(đồng/m²), L23-61.700.000(đồng/m²), L24-66.100.000(đồng/m²), L25-68.700.000(đồng/m²), L26-65.700.000(đồng/m²), L27-66.700.000(đồng/m²); L28-70.300.000(đồng/m²), L29-60.100.000(đồng/m²), L30-62.900.000(đồng/m²), L31-63.700.000(đồng/m²), L32-83.700.000(đồng/m²).

Người dân trúng đấu giá

Cuộc đấu giá diễn ra công khai, minh bạch và đúng quy định. Thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất giúp cho việc quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất đai chặt chẽ, hiệu quả hơn; tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước qua các năm; tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, góp phần đáp ứng nhu cầu tiếp cận và sử dụng đất ở cho Nhân dân./.