KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thạch Thất giao ban công tác quý I năm 2022 và triển khai công tác rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ
Ngày đăng 14/04/2022 | 16:30  | Lượt xem: 386

Sáng 14/4/2022, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban kết quả quý I, nhiệm vụ quý II năm 2022; triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; quán triệt, triển khại Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Thạch Thất trong tình hình mới.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng, Phó các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ và Trưởng, Phó các tổ chức chính trị- xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Bí thư đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBNĐ các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, tổ dân phố; Hiệu trưởng các nhà trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Với phương châm hành động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương và hiệu quả; cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý I ghi nhận những kết quả tích cực: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 7.904.513 triệu đồng, bằng 25,1% KH năm và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2021, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, môi trường được chỉ đạo triển khai đồng bộ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyển biến tích cực; hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy đạt hiệu quả: Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các cấp, các ngành, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện. Công tác cán bộ tiếp tục có nhiều đổi mới, thực hiện điều động, luân chuyển, bố trí, bổ sung cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đối với một số chức danh lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn; đồng thời, luân chuyển cán bộ đã có trên 8 năm công tác đối với các trường học khối Mầm Non, Tiểu học, Trung học cơ sở…nhằm đảm bảo toàn diện công tác cán bộ trong tình hình mới.

Quán triệt Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Thạch Thất trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện nêu rõ: Trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Thạch Thất luôn quan tâm, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Từ đó, vai trò hạt nhân của chi bộ, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên dần được thể hiện và khẳng định rõ nét. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện Quán triệt Chỉ thị số 11-CT/HU và Triển khai Kế hoạch số 84-KH/HU

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Huyện, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, đảng viên các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy các xã, thị trấn; đảng ủy các cơ quan trực thuộc Huyện ủy duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy chậm nhất trước ngày cuối cùng của tháng. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên bám sát cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy…

Triển khai Kế hoạch số 84-KH/HU ngày 12/4/2022 của Huyện ủy về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội khác thuộc Huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh những điểm mới, 05 nguyên tắc và 03 nội dung, phương pháp quy hoạch cán bộ.

Trong đó, đáng chú ý, về độ tuổi, khi rà soát, bổ sung quy hoạch cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đưa vào quy hoạch phải còn ít nhất từ 72 tháng đối với đối tượng 1 và còn ít nhất 02 nhiệm kỳ đối với  đối tượng 2; cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ kế tiếp đó đối với cán bộ thuộc đối tượng 1 và còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 02 nhiệm kỳ trở lên đối với cán bộ thuộc đối tượng 2. Về cơ cấu, phấn đấu cơ cấu, tỉ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng: Cán bộ trẻ từ 15% trở lên, cán bộ nữ từ 25% trở lên; cấp Huyện phải có cán bộ nữ trong quy hoạch các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý… Về tiến độ thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp ở cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 4/2022; cấp huyện hoàn thành trong tháng 5/2022.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, có 08 ý kiến phát biểu thảo luận nhằm nhấn mạnh những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó, tập trung vào các nội dung: Công tác thi đua Dân vận khéo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền năm 2022; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các Dự án…

Đồng chí Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Cảnh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện  ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế, bất cập tồn tại trong quý I năm 2022. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” - vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19. Tăng cường nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; Duy trì tốt các hoạt động văn hoá, thông tin; làm tốt công tác giáo dục - đào tạo; đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy, trọng tâm là thực hiện các Chương trình, Đề án, Nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIV. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội…

Đặc biệt nhấn mạnh vị trí và vai trò của công tác quy hoạch cán bộ trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng, phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp; kiên quyết không nể nang, không cá nhân, không cục bộ; quan tâm phát hiện nhân tố, có tầm nhìn dài hạn, lựa chọn đúng, trúng cán bộ; sau quy hoạch, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn cán bộ trước mắt và cho các năm tiếp theo./.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy