KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất triển khai cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Ngày đăng 15/04/2022 | 16:00  | Lượt xem: 122

Ngày 04/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Theo quy định mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, với lãi suất 1,2%/năm, thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Các đối tượng được vay vốn là học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục và học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương), cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, đáp ứng các điều kiện: Không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức và thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Tuyên truyền chương trình tín dụng chính sách

Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của học sinh, sinh viên là người đứng tên vay và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội. Học sinh, sinh viên đã đủ 18 tuổi có thể được trực tiếp đứng tên vay vốn nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định.

Để triển khai kịp thời, có hiệu quả Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg; đồng thời thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH và của UBND, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất đã phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg. Thực hiện công khai chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg tại trụ sở và 100% điểm giao dịch cấp xã. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn nắm bắt thông tin, rà soát và lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện vay để tổng hợp, báo cáo Ngân hàng CSXH thành phố phân bổ vốn. Dự kiến trong tháng 5/2022, khi có vốn, Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất sẽ giải ngân cho vay chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo đúng quy định./.