KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất giải ngân cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Ngày đăng 13/05/2022 | 15:00  | Lượt xem: 55

Được sự quan tâm của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội phân bổ 400 triệu đồng thực hiện chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 13/5/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất đã giải ngân cho gia đình ông Khuất Quang Tính- thôn Cẩm Bào- xã Cẩm Yên vay cho 2 con là Khuất Thị Yến (Sinh năm 2004) và Khuất Quang Đức (Sinh năm 2011), mỗi con vay 10 triệu đồng để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Đây là hộ đầu tiên của huyện được giải ngân theo chương trình này.

Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất giải ngân cho gia đình ông Khuất Quang Tính- thôn Cẩm Bào- xã Cẩm Yên

Để triển khai kịp thời, có hiệu quả chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất đã thực hiện công khai chương trình tại trụ sở và 100% điểm giao dịch cấp xã. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn nắm bắt thông tin, rà soát, lập danh sách và hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu vay làm hồ sơ vay.

Theo quy định, mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, với lãi suất 1,2%/năm, thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Các đối tượng được vay vốn là học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục và học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương), cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, đáp ứng các điều kiện: Không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức và thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của học sinh, sinh viên là người đứng tên vay và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội. Học sinh, sinh viên đã đủ 18 tuổi có thể được trực tiếp đứng tên vay vốn nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định./.