KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

MTTQ huyện triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”
Ngày đăng 09/06/2022 | 15:00  | Lượt xem: 106

Sáng ngày 09/6/2022, UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” trong hệ thống MTTQ Việt Nam huyện.

Dự hội nghị có ồng chí Đỗ Thị Bích- UVBTV Huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ huyện; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Cẩm Yên.

Toàn cảnh hội nghị

Triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” được phát động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống MTTQ Việt Nam huyện về văn hóa giao tiếp, ứng xử; từng bước xây dựng, hình thành chuẩn mực văn hóa trong lời nói, thái độ, hành vi của các cá nhân, tổ chức nơi công cộng.

Đồng chí Nguyễn Thị Lung- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện triển khai Kế hoạch tại hội nghị

Việc thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai sâu rộng, thường xuyên trong cơ quan MTTQ Việt Nam huyện, MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, các Ban công tác Mặt trận trên địa bàn huyện với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan và từng đơn vị, địa phương.

Văn hóa công sở phải gắn vai trò gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Phong trào phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời phát hiện nhân tố điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, nhân rộng.

Đồng chí Đỗ Thị Bích- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Bích- UVBTV Huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ huyện đề nghị ngay sau hội nghị triển khai, UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong hệ thống MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua. Phát huy ý thức tự nguyện, sáng tạo, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức của cả hệ thống MTTQ các cấp. Thường xuyên phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ xã, thị trấn căn cứ kế hoạch của huyện triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả./.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây