KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Kỳ họp thứ X, HĐND huyện Thạch Thất khóa XX quyết định nhiều nội dung quan trọng
Ngày đăng 14/03/2023 | 17:30  | Lượt xem: 164

Chiều ngày 14/3, HĐND huyện Thạch Thất khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ X (Kỳ họp chuyên đề) để thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, góp phần vào sự phát triển của Huyện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh Kỳ họp

Dự, chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Cấn Văn Hương- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại biểu HĐND huyện khóa XX; Thủ trưởng một số phòng, ngành có liên quan.
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã nghe, xem xét và cho ý kiến vào các tờ trình, báo cáo về việc: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách cấp huyện năm 2022 sang năm 2023; Tờ trình đề nghị HĐND Huyện bổ sung dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Thạch Thất. Tờ trình đề nghị HĐND Huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện. Tờ trình về việc thực hiện Tang văn minh tiến bộ trên địa bàn huyện. 

Đ/c Cấn Văn Hương- Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành phiên trù bị


Với tinh thần làm việc dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, đại biểu HĐND huyện đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND huyện. 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết nhất trí thông qua 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về bổ sung dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Huyện. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn Huyện. Nghị quyết về việc thực hiện Tang văn minh tiến bộ trên địa bàn huyện. 

Đ/c Nguyễn Kim Loan- Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua dự thảo Nghị quyết
Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc- Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua dự thảo Nghị quyết về thực hiện Tang văn minh tiến bộ trên địa bàn huyện

Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Thạch Thất khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Tuấn Trung do chuyển công tác. Đồng thời tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Thạch Thất khóa XX. Kết quả ông Nguyễn Thế Trường- Trưởng Phòng Quản lý Đô thị huyện đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND huyện Thạch Thất khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 với số phiếu tín nhiệm 100%.

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Thạch Thất khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026


Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 10- HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung chương trình đề ra. 
Để các Nghị quyết của HĐND huyện được triển khai thực hiên có hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau Kỳ họp, UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã được Kỳ họp thứ X, HĐND huyện thông qua, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Đ/c Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp

Đề nghị Thường trực HĐND Huyện, các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri trước Kỳ họp thứ IX, HĐND huyện cũng như các ý kiến còn lại trước đây chưa được giải quyết triệt để; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri và nhân dân trong huyện để truyền tải, phản ánh kịp thời với HĐND huyện nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2023./.