KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Thạch Thất khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026
Ngày đăng 29/04/2022 | 15:10  | Lượt xem: 191

Sáng ngày 29/4/2022, HĐND huyện Thạch Thất tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Dự kỳ họp có đồng chí Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Cấn Văn Hương- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện khóa XX; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Ban quản lý dự án ĐTXD, Trung tâm phát triển quỹ đất; lãnh đạo các cơ quan Phòng Tài chính- Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo tại kỳ họp

Kỳ họp thứ 5 – Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 là kỳ họp quan trọng nhằm xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tại Kỳ họp các đại biểu đã tiến hành xem xét, thông qua báo cáo của UBND huyện về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách cấp huyện năm 2021 sang năm 2022; Tờ trình của UBND huyện đề nghị bổ sung các dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của huyện Thạch Thất để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; Tờ trình của UBND huyện đề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; Tờ trình của UBND huyện đề nghị xem xét, quyết định phân bổ vốn đầu tư năm 2022 cho các dự án để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB và các chi phí khác (ngoài chi phí xây lắp và thiết bị); đồng thời thông qua các báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp cũng đã tiến hành quyết nghị thông qua 03 Nghị quyết: Nghị quyết về việc bổ sung các dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp huyện; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư năm 2022 cho các dự án để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB và các chi phí khác (ngoài chi phí xây lắp và thiết bị) với tỷ lệ thống nhất cao.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 5 quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, căn cứ, cơ sở để Huyện chuẩn bị một bước cho công tác đầu tư dự án, chủ động bố trí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, triển khai thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 theo Nghị quyết lần thứ 24 Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Để các Nghị quyết của HĐND được triển khai thực hiện có hiệu quả, ngay sau kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Kỳ họp thứ 05 HĐND huyện thông qua, đảm bảo nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện năm 2022 và  những năm tiếp theo. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp thứ 06 Kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2022 và phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND huyện vào tháng 5 năm 2022. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, việc giải quyết ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri trước kỳ họp thứ 04 HĐND huyện; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của cử tri và nhân dân trong huyện, để truyền tải, phản ánh kịp thời với HĐND huyện nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Kỳ họp thứ 06 Kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2022 và phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND huyện vào tháng 5 năm 2022.

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong huyện, kỳ họp thứ 05 HĐND huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.