KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Kiểm tra công tác vay vốn tín dụng chính sách tại xã Thạch Hòa
Ngày đăng 15/04/2022 | 18:30  | Lượt xem: 168

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, ngày 15/4/2022, Đoàn kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất đã thực hiện kiểm tra công tác vay vốn tín dụng chính sách xã hội tại xã Thạch Hòa.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh- Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, Thành viên Ban đại diện làm trưởng đoàn kiểm tra. Cùng đi có đồng chí Đoàn Việt Dũng- Giám đốc, đồng chí Dương Quốc Mạnh- Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất. 

Toàn cảnh buổi kiểm tra tại xã Thạch Hòa

Theo báo cáo của UBND xã Thạch Hòa, toàn xã có 2.477 hộ, với 11.753 nhân khẩu, phân bố ở 5 thôn dân cư. Xã có 2 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,08%; có 19 hộ cận nghèo chiếm 0,76%. Trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, UBND xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Ban giảm nghèo căn cứ nhu cầu thực tế của các đoàn thể và các thôn để phân bổ nguồn vốn hợp lý. Đến nay, xã có 3 hội đoàn thể nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, với 9 tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp 473 hộ vay, dư nợ gần 17 tỷ đồng, thông qua 6 chương trình tín dụng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường. Ban giảm nghèo đã chỉ đạo các hội đoàn thể phối hợp với các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đôn đốc các hộ vay trả nợ gốc, lãi hàng tháng đúng quy định, đến nay, xã không có nợ quá hạn và nợ khoanh. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp số lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội, với tổng số 165 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; tạo việc làm cho 289 lao động.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh- Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện- Trưởng đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác vay vốn trên địa bàn xã Thạch Hòa. Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; thực hiện nghiêm túc quy trình cho vay, quản lý vốn vay; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các hội đoàn thể nhận ủy thác; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ chây ì, nợ quá hạn để có giải pháp khắc phục nhằm thực hiện có hiệu quả công tác vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn./.