KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023
Ngày đăng 13/03/2023 | 09:00  | Lượt xem: 118

Sáng ngày 13/3, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, UB MTTQ huyện khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023 cho 170 cán bộ Mặt trận cơ sở.

Đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng

Dự khai giảng, có đồng chí Nguyễn Thanh Hải- Ủy viên Thường trực- Trưởng Ban Tổ chức UB MTTQ tp Hà Nội, đồng chí Đỗ thị Bích- Ủy viên BTV Huyện ủy- Chủ tịch UB MTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Đăng Quân- Ủy viên BTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Đ/c Nguyễn Đăng Quân- Ủy viên BTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng


Trong thời gian 03 ngày, (từ ngày 13/3 đến ngày 15/3/2023) các học viên sẽ được lãnh đạo UB MTTQ Thành phố, Lãnh đạo UB MTTQ huyện truyền đạt 06 chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 và Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024; Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội của MTTQ các cấp; Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, góp ý và phản biện xã hội của MTTQ các cấp; Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện; Nâng cao hiệu quả mô hình “Dân vân khéo” trong thực hiện Tang văn minh tiến bộ trên địa bàn; Các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác MTTQ huyện năm 2023.

Đ/c Nguyễn Thanh Hải- Ủy viên Thường trực- Trưởng Ban Tổ chức UB MTTQ tp Hà Nội trình bày Chuyên đề Nội dung cơ bản của Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 ngay sau khai giảng


Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Đăng Quân- Ủy viên BTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh: Những Chuyên đề được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng là những nội dung rất quan trọng, cụ thể, sát thực và cần thiết, nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở những kiến thức cơ bản về lí luận và thực tiễn, phục vụ quá trình hoạt động và công tác ở cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới./.