KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện uỷ Thạch Thất tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024
Ngày đăng 11/04/2024 | 15:00  | Lượt xem: 187

Sáng ngày 11/4, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Huyện". Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu UBND huyện trực tuyến tới điểm cầu các xã, thị trấn, với gần 6 nghìn cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện tham gia học tập.

Đ/c Nguyễn Quốc Bảo- PGS, TS, Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã truyền đạt tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Bảo- PGS, TS, Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã truyền đạt nội dung  các chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, “Người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế”, “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp cách mạng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Huyện hiện nay; cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nâng cao ý thức về kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ trên các cương vị công tác; chú trọng nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Toàn cảnh Hội nghị


Thông qua học tập chuyên đề giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với từng vị trí công tác, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của TW, các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Thạch Thất và nhiệm vụ của đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên trong năm 2024. 
Đồng thời, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, đúng quy định, trên cơ sở xác định nội dung công việc theo phương châm 5 rõ: “rõ người – rõ việc – rõ quy trình – rõ trách nhiệm – rõ hiệu quả”; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ và phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh./.