KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Thành ủy, Huyện ủy về công tác đảng viên và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022
Ngày đăng 11/11/2022 | 16:26  | Lượt xem: 152

Chiều ngày 11/11/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai quy định số 09-QĐ/TU, đề án số 20-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và triển khai công tác điểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Cảnh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Trưởng các Ban Đảng, cơ quan UBKT, Văn phòng Huyện ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội Huyện; Bí thư, Phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Ban - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã triển khai, quán triệt các các văn bản của Thành uỷ gồm: Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 24/10/2022 về một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội; Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới.

Theo đó, Quy định số 09-QĐ/TU được ban hành nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy về vị trí, tầm quan trọng của việc quản lý đảng viên; tích cực, chủ động, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; kịp thời phát hiện những đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Đồng thời, giúp các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc, thống nhất theo đúng các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương trong công tác quản lý đảng viên; công tác rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đề án số 20-ĐA/TU xác định 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới : Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kết nạp đảng viên và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Đổi mới công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Cùng với đó, xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác phát triển đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với củng cố tổ chức Đảng. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả việc thực hiện công tác kết nạp đảng viên.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ đã quán triệt, triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 tiếp tục được thực hiện theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định số 01-QĐ/HU, ngày 15/11/2020 của Huyện ủy về “Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Thạch Thất”; Kế hoạch số 06-KH/HU, ngày 16/11/2020 của Huyện ủy về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý”.

​Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành trước ngày 10/12/2022. Thời gian báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy) trước ngày 15/12/2022.

Đồng chí Trần Đình Cảnh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị!

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Cảnh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao quá trình thực hiện các văn bản của Thành ủy, Huyện ủy về công tác đảng viên và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có nhiều chuyển biến tích cực từ việc sắp xếp cán bộ đến thắt chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức đảng.

Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí Huyện ủy viên sát sao với các nội dung thực hiện về công tác xây dựng đảng ở các xã, thị trấn để kịp thời đôn đốc, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Các xã, thị trấn cần rà soát kế hoạch năm 2022, nhiệm vụ nào chưa hoàn thành cần gấp rút thực hiện ngay; nghiên cứu, triển khai xây dựng kế hoạch cho năm 2023 sắp tới với các hoạt động, phong trào thiết thực với từng địa phương, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của các xã, thị trấn nói riêng và huyện Thạch Thất nói chung./.