KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội Cựu chiến binh huyện Thạch Thất triển khai hiệu quả công tác ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày đăng 18/11/2022 | 10:00  | Lượt xem: 180

Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, hội viên trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, trong đó tiêu biểu là tạo điều kiện để hội viên được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo báo cáo của Hội Cựu chiến binh huyện, đến nay, toàn huyện Thạch Thất có gần 8.300 hội viên cựu chiến binh, sinh hoạt tại 25 cơ sở hội và 122 chi hội và 3.670 hội viên cựu quân nhân, sinh hoạt tại 92 câu lạc bộ của 23/23 xã, thị trấn. Trong những năm qua, thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Ngân hàng CSXH với các ngành, đoàn thể chính trị- xã hội, Hội Cựu chiến binh huyện Thạch Thất đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác ủy thác vay vốn tại 21/23 cơ sở hội ở các xã, thị trấn, với 53 tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp 2.037 khách hàng là cán bộ, hội viên và các hộ nghèo, đối tượng chính sách khác trên địa bàn vay với dư nợ trên 89 tỷ đồng.  

Để hỗ trợ cho vay và quản lý tốt nguồn vốn vay, hằng năm, Hội CCB huyện luôn kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác ủy thác vay vốn đối với các hội cơ sở, các tổ tiết kiệm và vay vốn, các hộ gia đình thụ hưởng chính sách. Luôn coi trọng và triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quy định trong thực hiện công tác ủy thác vay vốn chính sách. Chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện và các đoàn thể nhận ủy thác nghiên cứu xây dựng, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn huyện để triển khai thực hiện hợp đồng ủy thác vay vốn có hiệu quả, đúng quy trình, quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, Thường trực Hội CCB huyện luôn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Đặc biệt trong triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, thành phố và của huyện có liên quan đến vay vốn Ngân hàng CSXH, Hội CCB huyện luôn chú trọng làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, học tập và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc tới các cấp hội và hội viên. Do đó, chất lượng tín dụng được nâng cao. Đến nay duy nhất có Hội CCB thị trấn Liên Quan có nợ quá hạn, với số nợ quá hạn là 8,5 triệu đồng.

Ông Vũ Minh Tuấn- Tổ dân phố Phố Săn, thị trấn Liên Quan

Được vay vốn nhiều cán bộ, hội viên và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.  Tiêu biểu là hộ ông Vũ Minh Tuấn- Tổ dân phố Phố Săn, thị trấn Liên Quan. Ông Tuấn chia sẻ: “Vừa qua, được sự quan tâm của Hội CCB huyện Thạch Thất cũng như Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ gia đình vay 50 triệu đồng, với lãi suất thấp để làm kinh tế. Gia đình rất mừng đã có thêm vốn để mở rộng cửa hàng kinh doanh mặt hàng chăn, ga, gối, đệm phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn và cũng để nâng cao thu nhập cho gia đình.

Ông Cấn Văn Tỵ- thôn Nội Thôn, xã Phú Kim

Ông Cấn Văn Tỵ- thôn Nội Thôn, xã Phú Kim được Ngân hàng CSXH huyện và Hội CCB địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho vay 20 triệu đồng vốn nước sạch và vệ sinh môi trường để cải thiện môi trường của gia đình. Đồng thời được vay 50 triệu vốn giải quyết việc làm, ông đã đầu tư trồng bưởi và thả cá các loại, cho thu nhập ổn định, là một trong những hộ cựu chiến binh tiêu biểu sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách vào phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, còn nhiều mô hình của hội viên và nhân dân đã phát huy hiệu quả các chương trình vay vốn tín dụng chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đời sống hội viên. Qua đánh giá, toàn huyện có khoảng 74,6% gia đình cán bộ, hội viên CCB có mức sống khá, giàu và không còn gia đình hội viên nghèo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tố- Chủ tịch Hội CCB huyện Thạch Thất cho biết, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt kế hoạch liên tịch để có nhiều hội viên và nhân dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của hội viên, gia đình hội viên nói riêng và thúc đẩy kinh tế của địa phương nói chung ngày càng phát triển./.