KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đánh giá kết quả hoạt động cho vay ủy thác trên địa bàn huyện Thạch Thất 4 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 10/05/2022 | 15:00  | Lượt xem: 82

Ngày 10/5/2022, liên ngành: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất và các Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động cho vay ủy thác 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng tiếp theo năm 2022.

Theo báo cáo đánh giá, trong 4 tháng đầu năm, Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với UBND xã, thị trấn, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp trong huyện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Tham mưu kịp thời cho Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH phân bổ nguồn vốn của UBND thành phố, của UBND huyện để kịp thời cho vay các đối tượng chính sách và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác huyện tiếp tục tham mưu, thực hiện và tuyên truyền sâu rộng về Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách và Kết luận số 06-CT/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Phối hợp chỉ đạo hội đoàn thể cấp xã bình xét cho vay tại cơ sở công khai, dân chủ, đúng đối tượng để cho vay không để tồn đọng vốn. Tính đến ngày 30/4/2022, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn huyện Thạch Thất là 487,9 tỷ đồng, tăng 14,7 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 99,8% kế hoạch năm, với 11.422 hộ vay, dư nợ bình quân đạt hơn 42,7 triệu đồng/hộ. Trong đó cho vay ủy thác qua 4 hội đoàn thể nhận ủy thác (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) là 487,4 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ toàn huyện, thông qua 287 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Giao ban liên ngành 4 tháng đầu năm 2022

Ngoài ra, Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn đôn đốc quyết liệt các trường hợp nợ lãi, nợ quá hạn, nợ khoanh; thường xuyên rà soát, kiểm tra các điểm giao dịch xã để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời những thiếu sót và nâng cao chất lượng, hiệu quả tại các điểm giao dịch. Do đó, chất lượng tín dụng ủy thác được nâng lên, đến hết tháng 4/2022, nợ quá hạn toàn huyện là 90 triệu đồng, giảm 20 triệu đồng so với đầu năm; nợ khoanh là 27 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng so với đầu năm.

Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, trong 4 tháng đầu năm, các Hội đoàn thể nhận ủy thác đã tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách trong tổ chức Hội. Qua kiểm tra, nhìn chung các hộ vay đều sử dụng đúng mục đích.

Tại buổi giao ban, đại diện các hội đoàn thể và Ngân hàng CSXH huyện đã trao đổi, thảo luận chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp liên quan đến việc rà soát, bình xét đối tượng và triển khai cho vay; đôn đốc thu hồi nợ; công tác quản lý vốn vay; công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay;... nhằm duy trì ổn định chất lượng vốn vay tín dụng chính sách, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương./.