HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, thị trấn: tiền đề quan trọng hướng tới tổ chức thành công đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày đăng 15/05/2024 | 14:42  | Lượt xem: 39

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Thông tri của Huyện ủy về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện uỷ, phối hợp với UBND Huyện ban hành các văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Đến ngày 11/4/2024, 23/23 xã, thị trấn đã hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó MTTQ Việt Nam xã Bình Yên được chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai tại các địa phương khác trong huyện (được tổ chức từ ngày 05 - 06/01/2024).

Trong quá trình chuẩn bị và triển khai tổ chức Đại hội, MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện, sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể; cùng sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác tổ chức Đại hội tại các xã, thị trấn đều trang trọng, dân chủ, đảm bảo đúng nội dung, chương trình theo yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Huyện. Các báo cáo trình Đại hội được chuẩn bị chu đáo, nhiều báo cáo thực sự có chiều sâu đánh giá những kết quả thành tích hoạt động MTTQ nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ tới hết sức cụ thể, sát thực. Nhiều đơn vị đã bám sát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để vận dụng làm tiêu chí cho các nội dung chương trình công tác, làm cho chương trình hành động được cụ thể hơn, rõ mục tiêu hơn. Công tác nhân sự tại Đại hội đều được thực hiện theo quy định của Điều lệ, Chỉ thị 22 -CT/TW, Hướng dẫn của MTTQ Việt Nam, Thành phố; Thông tri 10 -TT/HU của Huyện ủy và Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Huyện.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện đã hiệp thương dân chủ cử ra 800 vị tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn (trong đó 214 vị quần chúng = 26,8%, 317 đại biểu nữ = 39,6%; đại biểu tiêu biểu trong các tôn giáo 29 vị = 3,6%; đại biểu là dân tộc thiểu số 66 vị = 8,2%); hiệp thương cử ra 105 đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn (trong đó có 06 đồng chí có trình độ chuyên môn trên Đại học; 94 đồng chí có trình độ chuyên môn Đại học và 05 đồng chí có trình độ Trung cấp, Cao đẳng; 97 đồng chí có trình độ lý luận từ Trung cấp); hiệp thương cử 22 đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn (xã Canh Nậu không hiệp thương cử chức danh Chủ tịch do đồng chí Chủ tịch cũ nghỉ chế độ và là xã sát nhập đơn vị hành chính).

Với chủ đề: “DÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN”, Đại hội MTTQ Việt các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện đã thành công tốt đẹp, thực sự là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục khẳng định về vị trí, vai trò sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước; tạo tiền đề quan trọng hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029.