HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Tập huấn “Nâng cao nhận thức, phương pháp xây dựng, áp dụng, đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015”
Ngày đăng 02/08/2022 | 15:12  | Lượt xem: 75

Sáng ngày 02/8/2022, UBND huyện tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức, phương pháp xây dựng, áp dụng, đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015”.

Tham gia lớp tập huấn có ông Phạm Văn Hảo- Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao; lãnh đạo và chuyên viên phòng Kinh tế huyện; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách ISO của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ có liên quan của các xã, thị trấn; đơn vị tư vấn thực hiện chuyển đổi TCVN ISO 9001:2015.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được truyền đạt 02 nội dung: nâng cao nhận thức, phương pháp tổ chức, áp dụng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và ứng dụng công nghệ thông tin định hướng đến ISO điện tử; Chuyên đề chuyên sâu nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã và đang thể hiện được những tiến bộ ưu việt trong việc xử lý công việc khoa học, hiệu quả, nhanh chóng; kiểm tra chặt chẽ quy trình thực hiện; đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy định và thời hạn. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm giúp các cơ quan đơn vị vận hành, áp dụng hiệu quả hệ thống này, đồng thời còn giúp các cán bộ công chức ở các cấp hiểu được phần mềm, hiểu được những thay đổi của văn bản mới và nắm bắt rõ cách thức thực hiện.

Ông Phạm Văn Hảo- Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao truyền đạt kiến thức đến các đại biểu

Ông Phạm Văn Hảo- Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao đã trình bày kiến thức, hướng dẫn lập kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL với nội dung cụ thể như: Hướng dẫn lập mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng; Phân tích bối cảnh của cơ quan tổ chức, nhận diện rủi ro và cơ hội; Hướng dẫn rà soát các quy trình, thủ tục đang áp dụng; Hướng dẫn tổ chức đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục và cải tiến; Hướng dẫn tổ chức họp xem xét của Lãnh đạo.              

Đổng thời giới thiệu hệ thống phần mềm ISO điện tử. Với phần mềm ISO điện tử này, việc giải quyết thủ tục hành chính vừa đáp ứng được các tiêu chuẩn ISO vừa được thực hiện thuận tiện thông qua trực tuyến. Phần mềm còn giúp cho quy trình công việc được tự động hóa, thống nhất, chuẩn hóa và đảm bảo dịch vụ cung cấp cho công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc và trao đổi văn bản của cơ quan, cán bộ.

Việc áp dụng hệ thống ISO điện tử sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy trình trở nên khoa học và nhanh chóng hơn, hỗ trợ cho lãnh đạo các cơ quan đơn vị kiểm soát quá trình giải quyết công việc một cách hệ thống và hiệu quả. Bên cạnh đó, quá trình chuẩn hóa và chuyển đổi hệ thống sang hình thức điện tử đóng vai trò quan trọng cho mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đơn vị hành chính, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số của huyện./.