HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Thạch Thất khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 13/12/2022 | 10:00  | Lượt xem: 561

Sáng nay 13/12/2022, HĐND huyện Thạch Thất khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Khai mạc Kỳ họp thứ 9- Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

Đại biểu dự Kỳ họp thực hiên nghi thức chào cờ

 

Dự Kỳ họp có Trung tướng Khuất Việt Dũng- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam- đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 8; đồng chí Lê Minh Đức- Thành ủy viên- Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 27; đồng chí Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị- xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và hiệp quản trên địa bàn; đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  
Kỳ họp diễn ra trong 02 ngày (13,14/12/2022) với các nội dung chủ yếu như: xem xét các báo cáo của UBND huyện; báo cáo của Thường trực HĐND huyện; báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện; Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Chi cục thi hành án dân sự huyện; xem xét các tờ trình của HĐND, UBND; xem xét Dự thảo và thông qua các Nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển Kinh tế- xã hội năm 2023; Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu- chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2023; Bổ sung một số dự án vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025; Phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn,...

Đ/c Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp


Với phương châm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Huyện theo tinh thần Đề án số 15-ĐA/TU của Thành uỷ và Đề án số 15-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu HĐND Huyện nêu cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung trình Kỳ họp, góp phần vào thành công của kỳ họp và sự phát triển của Huyện.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 27 báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khoá XVI nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Kỳ họp


Để Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Thạch Thất khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt chất lượng và thành công tốt đẹp, đồng chí Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, Kỳ họp HĐND Huyện lần này không chỉ đánh giá kết quả đạt được, mà phải phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, từ đó, thảo luận, quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện trong năm 2023. 
Nhiệm vụ năm 2023 là rất lớn, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, sau Kỳ họp, UBND Huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn; các xã, thị trấn khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết mà HĐND Huyện đã thông qua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Thường xuyên giao ban, đánh giá kết quả, đôn đốc giải quyết các vấn đề phát sinh, có giải pháp cụ thể, kịp thời cho những chỉ tiêu, nhiệm vụ kết quả đạt thấp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ở mức cao nhất.

Đ/c Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp


Đề nghị HĐND Huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; nhất là tăng cường giám sát, tái giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND Huyện; tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nhằm xây dựng chủ trương, nghị quyết toàn diện hơn, sâu sát hơn.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đánh giá cao toàn thể cử tri và nhân dân trong Huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, luôn ủng hộ, đồng thuận với các chủ trương, nhiệm vụ mà Huyện tổ chức thực hiện trong năm 2022; đồng thời mong muốn cử tri và nhân dân trong Huyện tiếp tục ủng hộ, đồng thuận với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 mà HĐND Huyện sẽ quyết nghị tại kỳ họp; tích cực tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị mình với tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức, trí tuệ vào thành tích chung của Huyện. 

Đ/c Nguyễn Kim Loan- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023 

 

Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo đánh giá tình  hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Huyện năm 2023 

 

Ngày mai 14/12, Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX tiếp tục ngày làm việc thứ 2, với nhiều nội dung quan trọng như thảo luận tại hội trường; thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn; quyết định về công tác cán bộ; thông qua các dự thảo Nghị quyết và bế mạc kỳ họp./.