HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Huyện Thạch Thất: 49 đơn vị tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở trong tháng 12/2022
Ngày đăng 02/01/2023 | 16:30  | Lượt xem: 235

Tính đến 31/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã chỉ đạo 49 Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Thạch Thất tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở.

Sau Đại hội Công đoàn điểm được tổ chức tại 2 khối: Đại hội Công đoàn điểm khối Hành chính sự nghiệp diễn ra ngày 10/12 tại Công đoàn xã Đại Đồng; Đại hội Công đoàn điểm khối Doanh nghiệp diễn ra ngày 12/12 tại Công đoàn Công ty TNHH Hanwha Aero Engines; đến nay, huyện Thạch Thất có thêm 44 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, bầu ra Ban Chấp hành mới để tiếp tục chỉ đạo, tổ chức phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới; 03 CĐCS tổ chức Hội nghị.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở một số đơn vị

Với các Công đoàn cơ sở, Đại hội Công đoàn thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn, đánh giá thực hiện các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở, bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 2028.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, làm rõ hơn những kết quả tổ chức Công đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời đóng góp ý kiến tâm huyết nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền ứng cử, đề cử và bầu cử theo quy định, các đại biểu dự Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra khóa mới và đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu theo các đề án được Đại hội thông qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của các đơn vị, lãnh đạo LĐLĐ huyện Thạch Thất đã ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động Công đoàn cơ sở, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện có hiệu quả của chính quyền, đơn vị, doanh nghiệp, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị đã luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện Thạch Thất.

 

Trong nhiệm kỳ mới, lãnh đạo LĐLĐ huyện Thạch Thất đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị cần tiếp tục phát huy, tập trung hướng về người lao động, phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, cần nắm chắc và giải quyết kịp thời những kiến nghị của đoàn viên, người lao động từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua, tăng cường các hoạt động xã hội của Công đoàn, kịp thời giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh…

Đặc biệt, sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị cần xây dựng ngay quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để đổi mới hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.