HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2022
Ngày đăng 27/10/2022 | 17:05  | Lượt xem: 495

Thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy, sáng ngày 27/11/2022, tại hội trường UBND Huyện, Huyện ủy - HĐND - UBND Huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị, đại biểu Thành phố có đồng chí Trịnh Huy Thành - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Trưởng phòng Đoàn thể và các hội Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trương Văn Nhung - Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội. Đại biểu huyện có đồng chí Trần Đình Cảnh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Trưởng các Ban đảng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; lãnh đạo Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng, Phó các tổ chức Chính trị - xã hội huyện; đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban CHQS huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UB MTTQ, đại diện Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn và 69 đại biểu đại diện nhân dân 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn Huyện 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị đối thoại cấp Huyện năm 2021 và Báo cáo tổng hợp tình hình dư luận của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Huyện do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Qua nghe báo cáo tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình và nhất trí với các nội dung báo cáo và các kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của Huyện trong thời gian qua. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, buổi đối thoại đã có 13 lượt ý kiến phát biểu với 31 nội dung, tập trung vào các lĩnh vực: 05 ý kiến về lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng; 10 ý kiến về lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng; 04 ý kiến về lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; 04 ý kiến về lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường; 03 ý kiến về lĩnh vực văn hóa - xã hội; 01 ý kiến về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 04 ý kiến về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. (Trước đó, có 141 ý kiến góp ý, trao đổi trên 08 lĩnh vực, đã được tổng hợp qua Ban công tác Mặt trận các thôn dân cư, gồm: Quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp GCN QSD đất; quy hoạch, đầu tư xây dựng; nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; nước sạch, vệ sinh môi trường; văn hóa - xã hội; chế độ chính sách; quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giải đáp
ý kiến của đại biểu nhân dân các xã, thị trấn

Thay mặt lãnh đạo, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những ý kiến của cử tri, giải đáp những vấn đề trong phạm vi thẩm quyền, những vấn đề còn lại sẽ tổng hợp để gửi tới các cấp, các ngành xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Huyện với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đại biểu Nhân dân trên địa bàn năm 2022 đã hoàn thành nội dung chương trình.

Đồng chí Trần Đình Cảnh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đình Cảnh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy khẳng định, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Huyện với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại biểu Nhân dân trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, tiếp tục coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là đổi mới tác phong, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, thực hiện phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân và có ý thức trách nhiệm với dân; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm liên quan tiếp thu các ý kiến kiến nghị, giải quyết nhanh hơn những vấn đề đặt ra; đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện một cách thực chất, hiệu quả Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy và Kế hoạch của Huyện ủy, nhằm không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền với phương châm “sâu sát, quyết liệt, hướng về cơ sở”; nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại để giải quyết có hiệu quả, kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dân sinh bức xúc đặt ra; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và vai trò làm chủ của Nhân dân.

Hai là, Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân, dư luận xã hội, tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị, phản ánh, nhất là các vấn đề “bức xúc” của Nhân dân, để chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị; tạo sự thống nhất và đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng , an ninh ở địa phương, đơn vị.

Ba là, Tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại biểu Nhân dân, kết hợp với thực hiện tốt Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Bí thư cấp ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các cấp duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân định kỳ; cùng với việc tiếp xúc cử tri định kỳ, đột xuất sẽ là những kênh thông tin quan trọng để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nắm chắc tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, cũng như đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Bốn là, bên cạnh đối thoại trực tiếp định kỳ, một số cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn phải tăng cường đối thoại thường xuyên, đột xuất với Nhân dân, đặc biệt là các cơ sở có nhiều đơn thư, kiến nghị, phản ánh; một số vụ việc phức tạp về bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết cấp đất dịch vụ, giải quyết tồn tại cấp đất giãn dân; đất cụm công nghiệp; công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng,  môi trường, nông nghiệp, nông thôn… Chỉ đạo kịp thời xử lý, giải quyết những kiến nghị, phản ánh và những vụ việc phức tạp, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Năm là, Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối thoại trực tiếp ở cơ sở dù định kỳ, chuyên đề hay đột xuất, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, thị trấn phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị; tổ chức đối thoại đảm bảo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; việc đối thoại phải đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan; trên tinh thần xây dựng; đồng thời, chỉ đạo giải quyết kịp thời những đề xuất, phản ánh, kiến nghị, quyền lợi hợp pháp và chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền./.