HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

171 học viên được bồi dưỡng công tác Lao động- Thương binh và Xã hội
Ngày đăng 18/09/2023 | 15:30  | Lượt xem: 235

Sáng ngày 18/9, Trung tâm Chính trị Huyện phối hợp với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện tổ chức bồi dưỡng công tác Lao động- Thương binh và Xã hội cho 171 học viên, là cán bộ phụ trách văn hóa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự lớp bồi dưỡng có đại diện lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội; đại diện lãnh đạo Trung tâm Chính trị, phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện.

Bà Đỗ Thị Hải Đường- Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐTB&XH Hà Nội truyền đạt tại lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng, trong thời gian 01 ngày, các học viên được bà Đỗ Thị Hải Đường- Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐTB&XH Hà Nội truyền đạt nội dung Nghị định 56 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Trong đó, bà Đỗ Thị Hải Đường đặc biệt nhấn mạnh đến một số nội dung, như: Thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; công tác hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; số điện thoại Tổng đài Quốc gia và của Tp Hà Nội bảo vệ trẻ em; quy trình xử lý, tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em; một số quy định của Tp Hà Nội về việc tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em;....; 

Đại biểu tham dự lớp Bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn huyện nắm chắc những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội, đặc biệt là công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Lao động Thương binh và Xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.