DANH LAM THẮNG CẢNH - DU LỊCH SINH THÁI DANH LAM THẮNG CẢNH - DU LỊCH SINH THÁI

Thành Cổ Sơn Tây
Publish date 13/05/2010 | 06:20  | Lượt xem: 38

Vị trí: Thành cổ Sơn Tây thuộc thị xã  Sơn Tây - tp Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 45km. Đặc điểm: Thành cổ Sơn Tây được xây dựng từ năm 1822, thành có hình vuông, mỗi chiều dài gần 400m.        

Vị trí: Thành cổ Sơn Tây thuộc thị xã  Sơn Tây - tp Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 45km.
Đặc điểm: Thành cổ Sơn Tây được xây dựng từ năm 1822, thành có hình vuông, mỗi chiều dài gần 400m.

 

Tường thành được xây bằng gạch đá ong, thành có 4 cổng: Ðông, Tây, Tiền, Hậu, mỗi cổng đều có Vọng Lâu. Xung quanh thành có hào sâu 3m, rộng 20m, chu vi khoảng 2.000m. Trong thành có 4 khẩu súng ở 4 góc thành, có điện Kính Thiên (nơi nghỉ của nhà Vua khi đi kinh lý), có dinh thự và công đường của các quan đầu tỉnh, kho lương thực, trại lính...

Thời gian và chiến tranh đã huỷ hoại nhiều công trình trong khu vực thành cổ. Hiện nay, thành cổ Sơn Tây chỉ còn lại vết tích một số đoạn tường thành, cổng thành và một vài công trình còn sót lại trong khu vực thành cổ.
Di tích này hiện nay đang được gìn giữ và tu tạo lại.

Nguồn: Tổng cục du lịch Việt Nam