CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị tập huấn kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày đăng 03/03/2023 | 17:37  | Lượt xem: 45

Ngày 02/3/2023, UBND huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 cho cán bộ, lãnh đạo, công chức làm công tác kiểm soát TTHC các cơ quan trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo, cán bộ kiểm soát TTHC các xã, thị trấn.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - PCT UBND huyện nhấn mạnh huyện Thạch Thất trong những năm qua công tác kiểm soát TTHC đã đi vào nề nếp, một số hoạt động đã đạt được kết quả tích cực như công tác rà soát, công khai TTHC, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cơ bản đúng và trước hạn; các xã, thị trấn đã thực hiện xong Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận một cửa. Đồng chí đề nghị cán bộ, công chức tham dự hội nghi tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc lắng nghe, ghi chép nội dung giảng viên truyền đạt, trong quá trình tập huấn trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất ý kiến để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu nghe bà Nguyễn Thanh Nga - Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội, truyền đạt một số nội dung quan trọng về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, nghiệp vụ công tác một cửa, một cửa liên thông như: Tổng quan về cải cách TTHC - kiểm soát TTHC; Những điểm mới trong quy định pháp luật về kiểm soát TTHC; Nội dung của kiểm soát TTHC;  Công bố công khai TTHC, rà soát, đánh giá TTHC và tiếp nhận phản ánh kiến nghị về TTHC. Tổng quan về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, những điểm mới của nghị định số 107/2021/NĐ-CP, trình tự số hóa hồ sơ giấy tờ tại Bộ phận một cửa…

Thông qua việc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, nhằm thống nhất về cách hiểu, cách làm trong triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Qua đó, trang bị cho các cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC những kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC, phát huy tính chủ động, thống nhất, đồng bộ và đảm bảo thời gian về việc công bố, niêm yết công khai, rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm soát TTHC. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát TTHC đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với nội dung được trang bị trong buổi tập huấn, giúp cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác kiểm soát TTHC. Chủ động rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian thực hiện TTHC theo Kế hoạch, chỉ đạo của UBND Huyện và UBND Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện và các xã, thị trấn.