CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thạch Thất triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022
Ngày đăng 29/08/2022 | 11:00  | Lượt xem: 200

Đây là Chiến dịch vì cộng đồng, được triển khai trên diện rộng, hướng tới toàn thể các cơ quan, tổ chức và người dân trên cả nước; cung cấp các công cụ miễn phí để kiểm tra, xử lý và bóc gỡ mã độc nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng

Ngày 23/8/2022 Cục An toàn thông tin ban hành Công văn số 1298/CATTT-NCSC về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022. Đây là Chiến dịch vì cộng đồng, được triển khai trên diện rộng, hướng tới toàn thể các cơ quan, tổ chức và người dân trên cả nước; cung cấp các công cụ miễn phí để kiểm tra, xử lý và bóc gỡ mã độc nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng; chung tay xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn và lành mạnh, góp phần chuyển đổi số quốc gia nhanh, bền vững.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thông tin, UBND huyện Thạch Thất trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia Chiến dịch bằng việc sử dụng các công cụ miễn phí trong thời gian triển khai chiến dịch để loại bỏ, xử lý mã độc trên máy tính và các thiết bị thông minh của mình. Để tham gia Chiến dịch truy cập địa chỉ: http://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022

Xem chi tiết Hướng dẫn tham gia chiến dịch không gian mạng năm 2022 tại đây!