CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thạch Thất tổ chức lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số, xây dưng thành phố thông minh năm 2023
Ngày đăng 04/12/2023 | 16:00  | Lượt xem: 641

Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-STTTT ngày 30/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Công văn số 3171/STTTT-TTĐTTVCNTT&TT ngày 30/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; UBND Huyện Thạch Thất phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Bồi dưỡng về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh năm 2023.

Toàn cảnh lớp bồi dường

Tham dự lớp bồi dưỡng gồm 67 đồng chí là công chức các phòng, ban thuộc UBND huyện, công chức cấp xã. Lớp bồi dưỡng được tổ chức thành 2 lớp kéo dài trong 3 ngày và khai mạc này 04/12/2023.

Tiến sĩ Đặng Văn Thọ - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã truyền đạt các nội dung kiến thức tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, Tiến sĩ Đặng Văn Thọ - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã truyền đạt các nội dung kiến thức về Chuyển đổi số (Chuyển đổi số, Kỹ năng an toàn trên môi trường số, Kỹ năng truyền thông kỹ thuật số); Quản lý đầu tư cho chuyển đổi số, công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước (Tổng quan về pháp luật quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Quy trình quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý hoạt động lập đề cương và dự toán chi tiết ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước; Lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Quản lý chất lượng đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Quản lý hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin); Thành phố thông minh (Tổng quan về thành phố thông minh; định hướng xây dựng thành phố thông minh thành phố Hà Nội). Đây đều là những nội dung thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức về tăng cường công tác chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức các phòng, ban thuộc UBND huyện. Qua đó, xây dựng đội ngũ có đủ năng lực để thực hiện hiệu quả chương trình Chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo./.