CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thạch Thất: Nỗ lực xây dựng dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống và Đề án 06
Ngày đăng 24/04/2023 | 13:30  | Lượt xem: 81

Thạch Thất: Nỗ lực xây dựng dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống và Đề án 06

Sáng 24/4/2023, UBND Huyện tổ chức Hội nghị nghe báo cáo triển khai thực hiện mô hình điểm đảm bảo dữ liệu dân cư, đúng, đủ, sạch, sống và Đề án 06 trên địa bàn Huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Huyện dự và chủ trì Hội nghị.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia gia đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, thực hiện Công văn số 933/UBND-KSTTHC ngày 03/4/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đăng kí mô hình điểm đảm bảo dữ liệu dân cư, đúng, đủ, sạch, sống và Đề án 06, UBND Huyện có văn bản số 527/UBND-CA, ngày 06/4/2023 yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Huyện; UBND các xã, thị trấn về việc tổ chức đăng ký mô hình điểm tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Sau gần 1 tháng triển khai thực hiện, đến nay, toàn Huyện đã có 29 cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký mô hình điểm đảm bảo dữ liệu dân cư, đúng, đủ, sạch, sống và Đề án 06; trong đó, có 23/23 xã, thị trấn và 06 cơ quan, đơn vị gồm: Văn phòng HĐND-UBND Huyện, Công an Huyện, Văn phòng Đăng kí đất đai chi nhanh huyện Thạch Thất, Bảo hiểm XH Huyện, Trung tâm GDNN-GDTX Huyện, Chi cục THADS Huyện. Nhiều địa phương, đơn vị đăng kí 02 mô hình điểm như: Công an Huyện, UBND xã Thạch Xá, Phú Kim, Đồng Trúc, Lại Thượng, Thạch Hòa, Cẩm Yên, Hữu Bằng, Dị Nậu, Tân Xã và thị trấn Liên Quan.

Đặc biệt, trong tổng số 15 mô hình điểm về đảm bảo dữ liệu dân cư  đúng, đủ, sạch, sống và Đề án 06 (bao gồm: Triển khai dịch vụ công - Mô hình 1; Công dân số - Mô hình 2; Mô hình thanh toán không dùng tiền mặt -Mô hình 3; An sinh xã hội - Mô hình 4; Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử và ứng dụng VNeID - Mô hình 5; Đào tạo online cho cán bộ, công chức - Mô hình 6; Triển khai phần mềm lưu trú - Mô hình 7; Mô hình tuyên truyền - Mô hình 8; Mô hình tuyên truyền ứng dụng VNeID mức 2 - Mô hình 9; Mô hình tại Bộ phận Một cửa - Mô hình 10; Mô hình triển khai tại các nhà cho thuê, khu công nghiệp - Mô hình 11; Mô hình triển khai lưu trú tại các bệnh bệnh viện - Mô hình 12; Mô hình triển khai tại các bến tàu, khu di tích, các địa điểm đình, đền, chùa - Mô hình 13; Mô hình triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện - Mô hình 14; Mô hình triển khai tại các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn - Mô hình 15), có 6 mô hình được các địa phương, đơn vị đăng kí nhiều nhất, đó là: Mô hình 10 (10 đơn vị đăng kí), Mô hình 2 (10 đơn vị đăng kí), Mô hình 8 (06 đơn vị đăng kí), mô hình 9 (05 đơn vị đăng kí) và Mô hình 1 (04 đơn vị đăng kí).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Huyện đề nghị, trong thời gian tới, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất, ủng hộ, tích cực phối hợp thực hiện trong Nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đối với việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để bổ sung, cập nhật thường xuyên thông tin lên hệ thống, bảo đảm thông tin luôn “đúng, đủ, sạch, sống” một cách bền vững, lâu dài.

Căn cứ, chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương tiếp tục đăng ký mô hình điểm về bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống và Đề án 06, bảo đảm 100% đơn vị, địa phương đều đăng ký mô hình điểm.

Giao Công an Huyện là đầu mối tập hợp chung, có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện, báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc để kịp thời thao gỡ, giải quyết./.