CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thạch Thất chú trọng bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức
Ngày đăng 17/09/2022 | 17:30  | Lượt xem: 49

Ngày 17/9/2022, tại Hội trường UBND Huyện, Trung tâm Chính trị Huyện phối hợp với phòng Nội vụ Huyện tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về CCHC năm 2022 cho gần 200 cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã thuôc huyện Thạch Thất.

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND huyện Thạch Thất về việc tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và các đối tượng khác năm 2022; Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Thạch Thất về việc mở lớp tập huấn cập nhật kiến thức mới về cái cách hành chính (CCHC) năm 2022; ngày 17/9/2022, tại Hội trường UBND Huyện, Trung tâm Chính trị Huyện phối hợp với phòng Nội vụ Huyện tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về CCHC năm 2022 cho gần 200 cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã thuôc huyện Thạch Thất.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của CCHC trong xây dựng và phát triển Huyện. Để đáp ứng mục tiêu CCHC của Huyện, nhất là chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử trong tình hình hiện nay, đồng chí Chủ tịch UBND Huyện khẳng định, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong Huyện là yêu cầu rất cần thiết; đề nghị các học viên nắm chắc mục đích, yêu cầu, hoàn thành tốt nội dung, chương trình của lớp Bồi dưỡng; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, phát biểu ý kiến, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác để được báo cáo viên giải đáp trực tiếp.

Tham gia lớp Bồi dưỡng, dưới sự hướng dẫn của báo cáo viên là lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội, các học viên đã được tập trung nghiên cứu các chuyên đề: Kế hoạch CCHC gắn với công tác thông tin tuyên truyền và kiểm tra, đánh giá CCHC; Kết quả Chỉ số Par Index, Sipas (đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính), Papi (đo lường sự cảm nhận của người dân đối với hiệu quả quản trị và điều hành của cấp chính quyền, đặc biệt là cấp chính quyền cơ sở) của thành phố Hà Nội năm 2021 và trọng tâm CCHC các tháng cuối năm 2022 (đối với huyện, xã); Kết quả Chỉ số Par Index, Sipas năm 2021 của Huyện và Khung Chỉ số CCHC của xã.

Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về công tác CCHC năm 2022 được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp yêu cầu thực tiễn của Huyện trong tình hình mới. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Huyện cập nhật, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... trên cơ sở đó nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, tình hình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.