CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn Huyện
Ngày đăng 25/04/2023 | 13:30  | Lượt xem: 115

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn Huyện

Sáng nay (25/4/2023), đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Huyện chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động BCĐ 35 Huyện Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ, Tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 Huyện; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Quân - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 35 Huyện báo cáo kết quả hoạt động BCĐ 35 Huyện Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2023.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí thành viên BCĐ 35 Huyện đã trao đổi, thảo luận rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ 35 Huyện đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tham mưu, triển khai tích cực các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn Huyện trong quý I năm 2023, qua đó giúp Thường Trực, Ban Thường Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCĐ 35 Huyện trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ 35 Huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, thành viên BCĐ 35 Huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong Huyện về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị quan trọng,các ngày kỉ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và Huyện; đồng thời chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là trên không gian mạng

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 07/4/2023 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kế hoạch số 138-KH/HU, ngày 17/4/2023 về triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay”.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa, thông tin, Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao Huyện chủ động theo dõi, cập nhật tình hình, thường xuyên biên tập các tin, bài tuyên truyền trên Đài truyền thanh Huyện, Đài truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử Huyện, trang thông tin các xã, thị trấn; Sổ tay đảng viên điện tử, các trang Fanpage của BCĐ 35 Huyện và của các cơ quan, đơn vị; tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về các vấn đề mới phát sinh; kết hợp chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt với tuyên truyền đấu tranh, phản bác các điêm quan sai trái, thù địch.

Các cấp ủy, chính quyền, các ngành thành viên BCĐ 35 Huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Cơ quan Thường trực BCĐ 35 Huyện làm tốt công tác nắm bắt thông tin, dự báo tình hình, đề xuất các giải pháp, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn Huyện…/.