CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quyết định phê duyệt quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Ngày đăng 12/01/2023 | 10:13  | Lượt xem: 76

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính: Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tại đây.