CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên thông thủ tục hành chính “3 trong 1”
Ngày đăng 06/09/2023 | 16:30  | Lượt xem: 464

Hai nhóm dịch vụ công liên thông gồm: “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” đã được thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 1-7. Điều này có nghĩa người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần là có thể giải quyết cùng lúc 3 thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân có thể vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn, nhấn chọn “Dịch vụ công liên thông: Khai sinh, khai tử” hoặc vào Cổng Dịch vụ công liên thông (địa chỉ: http://lienthong.dichvucong.gov.vn) để thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến. 

Khi thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông này, người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần để giải quyết các TTHC trên môi trường mạng, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại. Bên cạnh đó, giúp giảm chi phí sao in hồ sơ, thời gian luân chuyển hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính Nhà nước.

Để triển khai thực hiện hiệu quả trên địa bàn huyện, UBND Thạch Thất  yêu cầu cán bộ, công chức có liên quan phải nghiên cứu, nắm chắc về mặt tổng thể quy trình giải quyết “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để phục vụ hiệu quả cho công tác phối hợp: (i) giải quyết hồ sơ, (ii) xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh và (iii) tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ.

Đồng thời, Thạch Thất đã bố trí trang thiết bị phục vụ giải quyết trên môi trường điện tử như: máy scan, thiết bị ký số, đảm bảo đường truyền kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư… Hoàn thành nhập dữ liệu hộ tịch vào hệ thống điện tử trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi phối hợp rà soát, đối sánh để làm sạch dữ liệu; đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống”, cơ quan quản lý dân cư sẽ không phải nhập lại thông tin đầu vào cơ bản của công dân mà nguồn dữ liệu này sẽ trực tiếp phục vụ công tác hộ tịch, giúp giảm thời gian giải quyết TTHC. Khi công dân có yêu cầu cấp trích lục hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch không phải mất thời gian tìm kiếm thủ công như trước mà chỉ cần tra cứu trên dữ liệu điện tử. Đây là bước đầu tiên để thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch, khắc phục tình trạng lưu trữ, bảo quản hồ sơ hộ tịch giấy.

Việc triển khai 2 nhóm TTHC liên thông liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử là một trong những nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP của Chính phủ. Đây là dịch vụ rất mới, một bước tiến đáng ghi nhận của các ngành: tư pháp, công an, BHXH. Khi 2 nhóm TTHC này được triển khai thông suốt sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho cả người dân và cơ quan quản lý nhà nước vì chỉ cần thực hiện 1 lần là đã giải quyết cùng lúc 3 TTHC kèm theo.

Việc liên thông cũng giúp các cơ quan công an, BHXH giảm áp lực tại bộ phận một cửa, bảo đảm công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC. Việc triển khai 2 nhóm TTHC liên thông này còn tạo sự phối hợp, gắn kết, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước trong giải quyết các TTHC liên quan đến người dân. Đây cũng là tiền đề để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu triển khai các nhóm TTHC liên thông khác mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người dân./.