CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội nghị họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
Ngày đăng 15/08/2022 | 16:00  | Lượt xem: 167

Sáng ngày 15/8/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị họp Ban chỉ đạo Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 06 huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có thành viên Ban Chỉ đạo 06 huyện; thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 06 huyện; lãnh đạo Công an huyện, Đội trưởng các Đội nghiệp vụ và cán bộ có liên quan của Công an huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo 06 các xã, thị trấn.

Đề án 06 đã xác định 07 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng với 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Kèm theo đó là danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục các nhiệm vụ cụ thể có sự phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành cụ thể để thực hiện Đề án.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 17/02/2022; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện; Quyết định số 2962/QĐ-BCĐ ngày 05/4/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ Đề án 06 huyện; Quyết định số 2963/QĐ-BCĐ ngày 05/4/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện về thành lập Tổ giúp việc BCĐ Đề án 06 huyện. Huyện đã thành lập 01 Tổ công tác Đề án 06 Công an huyện; 23 BCĐ cấp xã, thị trấn; 133 tổ công tác 06 thôn dân cư, tổ dân phố. 

Công tác tuyên truyền Đề án 06/CP được huyện quan tâm thực hiện. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn; đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Đề án 06 gắn với Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân và những lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu. Công tác cấp CCCD gắn chíp được 161.759/173.785 trường hợp, đạt 93%; công tác cấp định danh điện tử được 59.245/130.933 trường hợp, đạt 45,2%. Tính đến nay, Công an huyện đã thu thập, cập nhật, làm sạch được 269.112/269.214 thông tin của công dân lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,9%.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện như: kết quả công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân gắn chip, cấp tài khoản định danh điện tử và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến; kết quả tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT/BTP-BCA-BYT và Quyết định số 1380/QĐ-TTg về thực hiện thông tin đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi, cấp chứng tử, khai tử; tình hình, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ tại bộ phận 1 cửa; giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công; kết quả triển khai thực hiện công tác làm sạch dữ liệu trẻ em dưới 16 tuổi và trả hỗ trợ đối với các trường hợp thuê nhà ở trọ; kết quả thực hiện công tác tiêm chủng và làm sạch dữ liệu thông tin tiêm chủng trên địa bàn. Đồng thời các đại biểu đã nêu một số khó khăn về tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ công, đường truyền dữ liệu quốc gia còn chậm, thiếu cơ sở vật chất, làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Đề án số 06.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị BCĐ Đề án 06 huyện thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc, chủ động hướng dẫn các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn trong tổ chức triển khai; các xã, thị trấn quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp cho những trường hợp có mặt tại địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các phòng, ban, cơ quan và các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về Đề án 06 bằng nhiều hình thức; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; trước hết là thực hiện hồ sơ cấp CCCD gắn chíp đảm bảo tiến độ đã đề ra; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn. Công an huyện tiếp tục công tác làm sạch dữ liệu dân cư, giải quyết triệt để các tồn tại. Đối với việc rà soát, xác minh, cập nhật hộ không có chủ hộ, trùng thông tin công dân, thiếu CMND 9 số. Đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử cho công dân, đảm bảo tiến độ cấp trên giao./.