CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”
Ngày đăng 07/08/2023 | 10:59  | Lượt xem: 739

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” bắt đầu từ ngày 01/8/2023 và kết thúc vào 24 giờ ngày 01/9/2023.


Theo đó, cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến, cuộc thi được  đăng  tải  trên website ,tại  địa  chỉ http://timhieuđinhanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn và được kết nối trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố (https://hanoi.gov.vn/) và Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/).


 1. Đối tượng: Là công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

 2. Hình thức dự thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet. Người dự thi trả lời các câu hỏi được thiết kế sẵn trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website cuộc thi.

 Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website Cuộc thi. Cách thức dự thi được quy định và hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ của Cuộc thi.

 3. Nội dung thi: Nội dung thi gồm các câu hỏi liên quan đến Đề án 06 quy định của pháp luật về định danh điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành quy định về định danh và xác thực điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Đề thi gồm 2 phần: thi trắc nghiệm và tự luận.

- Phần thi trắc nghiệm: Gồm 20 câu được lựa chọn ngẫu nhiên trong Bộ Câu hỏi thi được thiết kế sẵn. Thời gian làm bài dự thi tối đa là 30 phút. Thời gian được tính từ lúc người dự thi bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc nộp bài thi trắc nghiệm. Trong quá trình thi, người dự thi được tham gia thi thử trắc nghiệm nhiều lần và chỉ được nộp bài để tham gia thi trắc nghiệm chính thức 01 lần. Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh. Phần mềm sẽ chấm điểm tự động. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa của bài thi là 20 điểm.

- Phần thi tự luận: Gồm 01 câu, tối đa 10 điểm. Người dự thi trả lời câu hỏi tự luận theo đúng đối tượng dự thi bằng hình thức viết bài tối thiểu 300 từ, tối đa 1500 từ và nộp phần thi tự luận ngay sau khi hoàn thành bài thi trắc nghiệm. Trường hợp nộp sau thời gian thi trắc nghiệm thì điền lại thông tin để lấy kết quả thông tin phần thi trắc nghiệm sau đó nộp bài thi tự luận nhưng phải nộp trước thời hạn 24h00 ngày 01/9/2023. Người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên phần mềm cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được.

Cuộc thi nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch, nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cư trú trên địa bàn Thành phố nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, cuộc thi nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11 trên địa bàn thành phố Hà Nội./.