CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công khai danh mục thủ tục hành chính, gỡ bỏ các thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa
Ngày đăng 13/09/2021 | 13:21  | Lượt xem: 337

Ngày 13/9/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành văn bản số 1820/UBND-VP về niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, gỡ bỏ các thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa (cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. 

Thực hiện Quyết định 4102/ QĐ- UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. UBND huyện Thạch Thất ban hành văn bản số 1820/UBND-VP ngày 13/9/2021 về niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, gỡ bỏ các thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền  của UBND cấp huyện như sau:

Ban hành 02 thủ tục hành chính mới:

Thủ tục số 1- Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Thủ tục số 2- Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính đã dược công bố tại Quyết định 1612/QĐ-UBND ngày 08/4/2021

1- Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

2- Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Xem toàn bộ nội dung tại đây