CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đoàn kiểm tra UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện Thạch Thất
Ngày đăng 07/06/2022 | 16:15  | Lượt xem: 388

Sáng ngày 07/6/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC) tại huyện Thạch Thất. Ông Nguyễn Bá Vinh- Trưởng phòng kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội làm Phó Trưởng đoàn phụ trách buổi kiểm tra.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện: Tư pháp, Tài nguyên và Môi Trường, Kinh tế, Tài chính- Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Lao động- Thương binh và Xã hội, Quản lý Đô thị; đại diện công chức các phòng chuyên môn, công chức Bộ phận Một cửa của UBND huyện.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe báo cáo của UBND huyện về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Thạch Thất (từ ngày 01/01/2021 đến 30/5/2022). Trong thời gian qua, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC trên địa bàn huyện theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố; Thường xuyên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC cho từng đơn vị; Công tác rà soát, công khai thủ tục hành chính được triển khai nghiêm túc, áp dụng nhiều hình thức theo đúng quy định. Kết quả tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính: Cấp huyện tiếp nhận 7.556 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 185, đã giải quyết 7.291 hồ sơ (giải quyết trước hạn 3.580, đúng hạn 3.673, trả quá hạn 04 hồ sơ), hồ sơ giải quyết trực tuyến đúng hạn đạt 100%.

Đồng chí Nguyễn Bá Vinh- Phó trưởng đoàn kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND huyện

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về TTHC, UBND huyện đã công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thư điện tử, website, số điện thoại chuyên dùng tại trụ sở cơ quan, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử các xã, thị trấn để tiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia ý kiến đóng góp và phản ánh kiến nghị các quy định về TTHC theo quy định.

Đoàn kiểm tra thực tế tại xã Hữu Bằng và Đại Đồng

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND huyện, hồ sơ của các phòng ban chuyên môn thuộc huyện và kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại xã Đại Đồng và Hữu Bằng.

Qua báo cáo và kiểm tra thực tế, Đoàn đã đánh giá cao kết quả đạt được của huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm soát TTHC. Đồng thời, cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị UBND huyện cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới: Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ quá hạn; đẩy mạnh tuyên truyền về các TTHC, đặc biệt là các TTHC mức độ 3, 4 để người dân hiểu và có thể thực hiện tại nhà…

Đồng chí Nguyễn Bá Vinh - Trưởng phòng kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND thành phố phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Bá Vinh - Trưởng phòng kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND thành phố, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc xây dựng, triển khai thực hiện kịp thời, bài bản công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Thạch Thất. Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong muốn huyện cần khắc phục nhanh chóng những hạn chế còn tồn tại và duy trì, phát huy hơn nữa công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác kiểm soát TTHC.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi kiểm tra

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và sẽ khắc phục những hạn chế để việc thực hiện TTHC và kiểm soát TTHC đúng quy trình, thời gian giải quyết; tiếp tục triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân./.